Находка: Злато се крие под местността Бабешка чука, а хората от Белица се готвят да напълнят кесиите

   

 

Канадска компания, която вече пет години прави геологопроучвателни сондажни дейности за търсене и проучване на злато в община Белица, ще продължи работата си и през 2018 година. 

За това даде съгласие Общинският съвет в Белица, който гласува за удължаване срока за ползване на общинските терени и е упълномощил кмета Радослав Ревански да учреди на фирмата възмездно право на ползване през 2018 година, да издаде заповед и да сключи договора за право на ползване, предаде в. Труд.

В началото на годината местните хора, 60% от които са без препитание, възложиха надеждите си върху бъдещата мина за добив на злато. Кметът Равенски пък посочи, че това ще осигури работни места и по-високи доходи на хората. Преди година фирмата откри златна жила в местността Бабешка чука. Тя държи правата върху проучвателната концесия и е получила разрешение от МОСВ и Министерството на енергетиката за двугодишно удължаване на срока й.

Тя ще извършва проучвания за златни находища върху части от 73 дка общински имоти землището на село Гълъбово. 51 дка са в местността Шайговци и 22 дка в Колибището.