Учителят Петър Дънов за жената

   

Източник-Из словото на Учителят Петър Дънов