ПРИТЧА ЗА ОГЛЕДАЛОТО

   

Преди много години цар построил дворец с милиони огледала. Всички стени, подове и тавани били покрити с огледала.
Не щеш ли в двореца влязло куче. Влизайки, кучето се огледало и видяло стотици кучета наоколо. Както се предполага, кучето се озъбило, за да се защити от кучетата, които го заобикаляли. В отговор и кучетата отсреща се озъбили. Кучето заръмжало, а другите кучетата моментално отвърнали със същото.
В този момент кучето било убедено, че животът му е застрашен и започнало да лае бясно. Напрегнало всичките си сили в това и лаело отчаяно. Колкото по-силно лаело, толкова по-силно лаели и кучетата отсреща.
На другата сутрин открили кучето мъртво. В двореца нямало никого, само милион огледала. Никой не се бил с кучето, нямало и кой да се бие, то видяло себе си в огледалата и се изплашило. Влизайки в битка, отраженията в огледалата направили същото. Кучето умряло в битка с милионите си отражения, които го заобикаляли.
Ако вътре във вас няма никакви препятствия, не може да има никакви препятствия и навън, нищо не може да застане на пътя ви. Такъв е законът.
Светът е само едно отражение, едно огромно огледало.